Tag: Cliven Bundy

VNTB – Thử so sánh vụ Brundy nước mỹ và vụ Đồng Tâm nước ta*

- 15.01.2020 4:00

Giang Tử     Đối đầu giữa Hiến pháp Mỹ và Luật tiểu bang Cliven Bundy sinh năm 1946 là một chủ trang trại gia ... Đọc thêm