Tag "cơ chế bảo vệ người tố cáo"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Người tố cáo bị bắt về tội vu khống – Một tiền lệ nguy hiểm

Đức Minh (VNTB) – Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, cũng là một trong những hình thức dân chủ trực tiếp để

Diễn Đàn Tin mới

Tố cáo nặc danh: Bỏ sợ lọt, thêm… sợ phiền

Dù không được quy định giải quyết trong Luật Tố cáo (sửa đổi) nhưng đơn tố cáo nặc danh vẫn được “ưu ái” đặc biệt để xem xét Luật Tố

Tố cáo nặc danh: Bỏ sợ lọt, thêm… sợ phiền

Dù không được quy định giải quyết trong Luật Tố cáo (sửa đổi) nhưng đơn tố cáo nặc danh vẫn được “ưu ái” đặc biệt để xem xét Luật Tố