Tag: có công với cách mạng

VNTB – Người già ở Việt Nam: ưu đãi người có “lý lịch tốt”

- 23.04.2023 4:18

Thới Bình   (VNTB) - Chính sách an sinh “chăm sóc dài hạn” sẽ ưu tiên hơn cho người cao tuổi “có công với cách mạng”. ... Đọc thêm