Tag: Công Hàm 257/HC-2016

VNTB – Công Hàm 257/HC-2016 của Việt Nam gởi Liên Hiệp Quốc

- 26.04.2020 5:28

Việt Nam đã hai lần gửi công hàm cho Liên Hiệp Quốc, giải thích công thư Phạm Văn Đồng 1958 bằng lập luận khẳng định ... Đọc thêm