Tag "cử tri người Mỹ gốc Việt"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới

VNTB – Tại sao người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump nhiều nhất trong số người Mỹ gốc Á?

Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) – Việc lan truyền thông tin sai lệch tràn lan qua Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội khác cũng góp phần đáng