VNTB – Người Việt Nam cuồng … tổng thống Mỹ*

  Tư Giang   (VNTB) – Có một nghịch lý: kẻ thù cũ của Việt Nam trong cuộc chiến 20 năm đã trở thành quốc gia được người Việt Nam... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: