cuồng Trump, cuồng chống Trump

VNTB – “Cuồng Trump”, “cuồng chống Trump”, và … (Phần 3)

Nguyễn Hữu Vinh ( Ba Sàm)  Phần1 Phần 2 (VNTB) – Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta. Ít nhất người người nghĩ vậy. PHẦN 3  “Cuồng Trump”... đọc thêm »
Cuồng chống Trump

VNTB – “Cuồng Trump”, “cuồng chống Trump”, và … ( Phần 2)

Nguyễn Hữu Vinh ( Ba Sàm)  Phần 1 (VNTB) – Nhiều người căm ghét TT Trump đã gọi phái bên kia là “cuồng Trump”, nên họ mặc nhiên thể hiện... đọc thêm »
TT Donald Trump

VNTB – “Cuồng Trump”, ” cuồng chống Trump”, và …

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)   (VNTB) – Nhiều người căm ghét TT Trump đã gọi phái bên kia là “cuồng Trump”, nên họ mặc nhiên thể hiện như là... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: