Tag "đặc xá tù chính trị"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Đặc xá dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Nguyễn Nam (VNTB) – Tù chính trị ở Việt Nam không được đặc xá. Trường hợp thả tù trước hạn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý như với bà Trần