VNTB – Codid-19 kéo dài sẽ ảnh hưởng Đại hội đảng 13?

Sông Hàn (VNTB) -Sau  4 lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với Covid-19, nhưng mới chỉ là ‘nghi nhiễm’, còn phải chờ xét nghiệm tiếp lần thứ... đọc thêm »

VNTB – Nhân sự mơ hồ và hứa hẹn có cánh hướng tới Đại hội 13

Giang Tử (VNTB) – Nhân dân và đảng viên chỉ ngồi ở nhà  đọc báo nghe đài để “thực hiện quyền làm chủ của mình”. 1.  Nhân sự  mơ hồ... đọc thêm »
Cấm đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh

VNTB – Chủ đề thảo luận Đại hội 13: Mỹ cấm cửa đảng viên ĐCSTQ và nhiệm của của đảng viên ta

Triệu Tử Long (VNTB) – Có lẽ kỳ đại hội 13 của đảng cộng sản Việt Nam ở đầu năm sau cần có một nghị quyết về vấn đề nhạy... đọc thêm »

VNTB – Đại hội và Covid-19

Lynn Huỳnh (VNTB) – Trong năm nay ở Việt Nam tiến hành trên toàn quốc những đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bất chấp dịch... đọc thêm »
Ý chí Hồ Chí Minh

VNTB – Ý chí Hồ Chí Minh không thể dừng ở những khẩu hiệu

Nguyễn Nam (ghi) Những yêu cầu của người dân với đảng chính trị (VNTB) – Nếu đảng đã phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân như... đọc thêm »

VNTB – Những yêu cầu của người dân với đảng chính trị

Nguyễn Nam (ghi) (VNTB) – “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách... đọc thêm »
ám ảnh bắt bớ

VNTB – Ám ảnh bắt bớ

Nguyễn Nam (VNTB) – Ám ảnh bắt bớ, có lẽ đang là tâm trạng lúc này ở cả các thành viên những nhóm xã hội dân sự khác tại Việt... đọc thêm »
Đại hội 13

VNTB – Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu chuyển đổi lãnh đạo

Quỳnh Giao   (VNTB) – Đảng Cộng Sản Việt Nam đang trong tiến trình chuẩn bị nhân sự cho lần chuyển đổi trong đại hội Đảng lần thứ 13 vào... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: