Tag: đại hội đảng 13

VNTB – Tình hình Việt Nam hiện nay*

- 19.04.2021 6:59

Đoàn Viết Hoạt   (VNTB) - Dân tộc có thể phát triển về mặt kinh tế nhưng không thể thực sự độc lập nếu không ... Đọc thêm

VNTB – Vì sao đảng em phải ‘báo cáo’ với đảng anh?

- 14.04.2021 2:13

Nguyễn Nam   (VNTB) - Có quy định nào ràng buộc phía Việt Nam phải thực hiện việc báo cáo các công việc nội bộ ... Đọc thêm

VNTB – Thiên hạ đồn đoán chuyện ‘xếp ghế’ ở thì… tương lai

- 06.04.2021 12:08

Thanh Bình   (VNTB) - Chóp bu của Đảng khóa 13 đã quyết nhân sự chóp bu Quốc hội khóa 15   Chóp bu của ... Đọc thêm

VNTB – Chính sách đối ngoại Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ 13

- 11.03.2021 2:09

Anh Khoa dịch   (VNTB) - Phấn khích với việc xử lý thành công COVID-19, Việt Nam đang sẵn sàng đóng vai trò ngày càng ... Đọc thêm

VNTB – Lãnh đạo “ăn không ngồi rồi” tại Đại hội Đảng 13

- 21.02.2021 1:20

Khánh An dịch   (VNTB) - Đại hội 13 sau đó là một sự thất vọng đối với những người đang tìm kiếm những thay ... Đọc thêm

VNTB – Chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội 13: Trung Quốc, Hoa Kỳ và Biển Đông

- 19.02.2021 6:33

Nguyễn Mạnh Hùng   Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn ra 18 Ủy viên Bộ Chính trị, những ... Đọc thêm

VNTB – Mồng 7 hạ nêu

- 18.02.2021 12:14

Thanh Bình (VNTB) - Mồng 7 hạ nêu. Hết Tết, nhưng vẫn còn ‘nghỉ Tết’ suốt cả tháng Giêng với nhiều nơi xứ Bắc tiếp ... Đọc thêm

VNTB – Đại hội XIII: Đảng chọn quyền lực, không chọn đổi mới

- 14.02.2021 3:13

Khánh An dịch   (VNTB) - Các quyết định bảo thủ và một ban lãnh đạo già cỗi không phải là điềm tốt.   Huong ... Đọc thêm

VNTB – Ông Trọng tìm bóng của mình

- 12.02.2021 8:33

Bùi Quang Vơm   (VNTB)  - Di sản tất yếu của tính bảo thủ giáo điều thâm căn cố đế. Đất nước phải chịu, dân ... Đọc thêm

VNTB – Đảng lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026 để làm gì?

- 11.02.2021 12:39

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Vì sao cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu dân cử ... Đọc thêm

VNTB – Những thách thức khi chuyển giao quyền lực

- 11.02.2021 12:30

Nguyễn Quang Dy   Chuyển giao quyền lực là tất yếu nhưng không bao giờ dễ dàng, ở bất cứ nước nào. Việt Nam không ... Đọc thêm