Tag: dân cử

VNTB – Đảng lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026 để làm gì?

- 11.02.2021 12:39

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Vì sao cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu dân cử ... Đọc thêm