Tag "Đảng bắt đầu ‘nhất thể hóa’ khối chính phủ?"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB- Đảng bắt đầu ‘nhất thể hóa’ khối chính phủ?

Thiền Lâm (VNTB) – Trước Hội nghị trung ương 5, Tổng bí thư Trọng đã ký quyết định lập 8 đoàn kiểm tra tại 20 ban thường vụ các tỉnh