Tag: Đảng Cộng sản Việt Nam

VNTB – Ai đủ uy tín để được đề cử tại Đại hội đảng 14?

- 16.03.2024 5:06

Thới Bình   (VNTB) - Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV phải đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn ... Đọc thêm

VNTB – Giang hồ là bạn, đồng đảng là thù

- 10.03.2024 4:42

Cảnh Chân   (VNTB) - Công an bắt giang hồ thì nể trọng và coi như anh em; còn bắt đồng chí, đồng đảng thì ... Đọc thêm

VNTB – Khó thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

- 07.03.2024 4:18

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Cả hệ thống đã quá lạc quan khi dự báo sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội ... Đọc thêm

VNTB – Vỡ quỹ bảo hiểm xã hội sẽ là… vỡ Đảng?

- 10.10.2023 5:01

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Nhà nước bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội, mà Nhà nước thì chịu sự quản lý của Đảng. ... Đọc thêm

VNTB – Tương quan giữa không-chịu-phát-triển, nghèo đói và Trọng

- 09.10.2023 3:19

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Đã đến lúc chúng ta nghĩ sâu về nguồn gốc tại sao giới lãnh đạo hiện nay khư ... Đọc thêm

VNTB – Mưu mô khuấy đục nước bắt cá của Nguyễn Phú Trọng thất bại

- 12.02.2023 1:22

Người Tân Định   (VNTB) – Nếu Trọng muốn hết tham nhũng, cần củng cố các thể chế và tăng tính minh bạch và trách ... Đọc thêm

VNTB – Bao nhiêu tuổi là quá già để lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam?

- 19.12.2022 12:04

Lynn Huỳnh   (VNTB) - Với hai trong số những tổng thống lớn tuổi nhất của Hoa Kỳ sẵn sàng ra tranh cử vào năm ... Đọc thêm

VNTB – Thất nghiệp và tinh giản biên chế

- 05.12.2022 12:30

Thới Bình   (VNTB) - Thất nghiệp là chuyện của nền kinh tế thị trường, có lên thì ắt có xuống. Còn tinh giản biên ... Đọc thêm

VNTB – Đại diện chủ sở hữu cụ thể ở đây là ai?

- 05.12.2022 12:29

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Theo cách hiểu của Đảng cộng sản Việt Nam, thì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân ... Đọc thêm

VNTB – Tại sao đa đảng lo cho mọi người mà độc đảng “ăn của dân không từ một cái gì”

- 25.11.2022 12:11

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - …đảng viên biển thủ tiền của các cháu dân tộc thiểu số đến gần 3 tỷ đồng, liều ... Đọc thêm

VNTB – Minh bạch thể chế

- 24.11.2022 2:13

Hà Nguyên – Cát Tường   (VNTB) - Hiến pháp 2013 có một điều đang là bất khả thi: “Các tổ chức của Đảng và ... Đọc thêm