Tag "Đảng CSVN"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại (bài 14)

Đan Tâm (VNTB) – Lực lượng chính trị toàn dân không nhất trí toàn diện với ĐCSVN trong tư duy thế kỷ 21, đặc biệt là chính sách bảo vệ

Chính Trị Tin mới

Ý dân

Lê Kiên Thành Những cụm từ “Đảng soi đường”, “Đảng chỉ lối”, “Đảng dẫn dắt” mà chúng ta vẫn hay dùng, vô hình trung đã khiến cho tất cả chúng

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Người dân có được quyền chọn lựa đảng viên cho bộ máy hành chính của đảng chính trị?

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Đảng chính trị ở Việt Nam có một đặc điểm, là cũng có bộ máy quản trị hành chính tương tự như các cấp tương

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Hoan hô sự suốt của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Nguyễn Nam (VNTB) – Phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã khép lại với quyết định bác kháng nghị. Mạng xã hội đã phẫn uất réo tên

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Đảng cộng sản Việt Nam đang khủng hoảng nguồn nhân lực?

Nguyễn Nam (VNTB) – Rất có thể là như vậy, vì theo bài báo của tờ Giao thông, thì “Đảng viên đang bị kỷ luật vẫn được tái cử cấp

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Không ai tạo ra thách thức cho đảng ngoài chính đảng 

    Huyền Không   (VNTB) – “Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm

Diễn Đàn VNTB

VNTB – Mối nguy hiểm của chế độ độc đảng

Đào Đức Thông (VNTB) Chính trị là danh từ chỉ bao quát cho tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc

Diễn Đàn VNTB

VNTB – Tại sao phải giữ được Đảng này, chế độ này: bàn về chữ Đức của ông Nguyễn Phú Trọng (II)

Trần Quí Cao (VNTB) Ông Nguyễn Phú Trọng nói người có Đức: “Phải trung thành tuyệt đối, với dân, với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng

Diễn Đàn VNTB

VNTB – Lựa chọn lãnh đạo: khi lòng thành với Trung Quốc nhạt phai

Phương Thảo dịch (VNTB/ Bloombegr) Khi Việt Nam bắt đầu quá trình chọn lãnh đạo mới tháng này, Đảng Cộng sản phải đối mặt với cuộc tranh luận căng thẳng

Đối Diện

Chưa từng có trên báo chí nhà nước: ‘Cần một Bộ luật về Đảng’ *

“Lợi ích phường hội”, bè cánh trong Đảng là những u biếu ác tính, hay nói cách khác khác, là những cục nghẽn mạch, nếu không kịp thời chữa trị