Tag "Đảng cử-dân bầu"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Vận động tranh cử ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Triệu Tử Long (VNTB) – Trong thể chế bầu cử của Việt Nam, đầu vào do Đảng giới thiệu, cử tri chỉ được thể hiện ý nguyện của mình qua thao

Chính Trị Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Nói chuyện chính trị xứ Mỹ, xứ Việt

Nguyễn Nam (ghi) (VNTB) – “Chúng tôi tin tưởng rằng Tổng thống Hoa Kỳ nào cũng sẽ ủng hộ tiến trình này”, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Khi “chủ nhân” chỉ được bầu “công bộc” theo “danh sách”

Nguyễn Nam (VNTB) – Sở dĩ gọi là theo “danh sách”, vì ở Việt Nam là câu chuyện của “Đảng cử – Dân bầu”. Trong văn bản pháp luật, thuật

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Đi tìm lá phiếu rộng rãi từ đảng viên

Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – Ngay cả trong nội bộ đảng chính trị còn chưa có lá phiếu dân chủ trong bầu cử, thì nói chi tới dân chủ ngoài