Tag: Đảng Nước Nga Thống nhất

VNTB – Đảng cộng sản Việt Nam kết thân với Đảng Nước Nga Thống nhất

- 10.02.2021 12:28

Hà Nguyên   (VNTB) - Nước Nga có Đảng cộng sản, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng thích kết thân với Đảng Nước Nga Thống nhất ... Đọc thêm