VNTB – “Thư ngỏ Đặng Phác Phương, con trai cả Đặng Tiểu Bình, gửi đại biểu Lưỡng Hội: phản nghịch không?”

Giang Tử   (VNTB) – Ông Đặng Phác Phương, năm nay 76 tuổi, thực ra là một cựu thái tử Đảng Trung cộng, bất hạnh vì là nạn nhân cuộc... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: