Tag "đảng uỷ"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Trung Quốc: doanh nghiệp tư nhân phải theo ý đảng

Khánh An dịch  (VNTB) – Doanh nghiệp tư nhân đối mặt với những trở ngại mới   Tại hội nghị thượng đỉnh với các doanh nhân giàu nhất Trung Quốc