Tag: đánh thuế hàng nhập khẩu

VNTB – Hàng Trung Quốc lách thuế qua ngả Mexico và Việt Nam

- 16.05.2024 2:56

Các mức thuế mới của chính quyền Biden đối với xe điện của Trung Quốc và các lĩnh vực chiến lược khác là nhằm bảo ... Đọc thêm

VNTB – Cú đánh cuối cùng của Trump: có thể là thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam 

- 22.12.2020 12:36

Ngọc Lan dịch    (VNTB) - Tổng thống Donald Trump có thể sẽ công bố các mức thuế đề xuất đối với hàng hóa Việt ... Đọc thêm