Tag: đánh tráo phụ tùng xe

VNTB – Công an cố tình đốt nhà tạm giữ xe để phi tang chứng cứ?

- 02.04.2024 12:22

Cảnh Chân   (VNTB) - Người dân nghi ngờ công an cố tình đốt nhà giữ xe để che giấu việc tráo phụ tùng xe ... Đọc thêm