VNTB – Vì sao cấp visa thuốc quá nhanh?

Đào Đức Thông (VNTB)  Bất luận phiên tòa hình sự vụ buôn lậu thuốc ung thư, làm giả con dấu, tài liệu xảy ra tại công ty cổ phần VN... đọc thêm »

VNTB – Từ xã hội Nam – Bắc Triều Tiên nhìn lại Việt Nam

Đào Đức Thông (VNTB) – Lãnh đạo chỉ biết bạo quyền “đấu tranh giai cấp”, ” chuyên chính vô sản “, thế giới đại đồng viển vông sẽ làm ảnh... đọc thêm »

VNTB – Từ xã hội Nam – Bắc Triều Tiên nhìn lại Việt Nam

Đào Đức Thông (VNTB) – Lãnh đạo chỉ biết bạo quyền “đấu tranh giai cấp”, ” chuyên chính vô sản “, thế giới đại đồng viển vông sẽ làm ảnh... đọc thêm »

VNTB- Phải chăng báo chí lề phải đã hết đề tài để viết?

Đào Đức Thông (VNTB) – Phải chăng báo chí lề phải ở Việt Nam ta đã hết đề tài để viết? Cớ sao cứ phải đeo bám mãi vụ án... đọc thêm »

VNTB- Phải chăng báo chí lề phải đã hết đề tài để viết?

Đào Đức Thông (VNTB) – Phải chăng báo chí lề phải ở Việt Nam ta đã hết đề tài để viết? Cớ sao cứ phải đeo bám mãi vụ án... đọc thêm »

VNTB- Sự sợ hãi chính trị đã cầm tù dân tộc Việt Nam 4000 năm qua

Đào Đức Thông (VNTB) – Chỉ cần sự đứng lên của lương tri 20% dân chúng đứng lên trước sự sợ hãi, số phận nhược tiểu của dân tộc sẽ... đọc thêm »

VNTB- Sự sợ hãi chính trị đã cầm tù dân tộc Việt Nam 4000 năm qua

Đào Đức Thông (VNTB) – Chỉ cần sự đứng lên của lương tri 20% dân chúng đứng lên trước sự sợ hãi, số phận nhược tiểu của dân tộc sẽ... đọc thêm »

VNTB- Từ công tác chống tham nhũng ở Việt Nam, nhìn lại vụ ông Đinh La Thăng

Đào Đức Thông (VNTB) – Hãy nhìn ở một khía cạnh khách quan và công tâm trong công tác phòng chống tham nhũng của nước ta, từ đó chúng ta... đọc thêm »

VNTB- Nền chính trị của Nguyễn Đức Chung và bạo lực quần chúng

Đào Đức Thông (VNTB) – Khi đối mặt với các thế lực bảo thủ thâm căn cố đế, người dân sẽ có xu hướng tạo lập cân bằng bằng bạo... đọc thêm »

VNTB- Bao giờ Việt Nam được như Myanmar?

Đào Đức Thông (VNTB) – Nếu toàn dân Việt Nam đứng lên chống độc đảng, độc tài, thoát khỏi sự kềm kẹp của Trung Cộng thì Việt Nam sẽ có... đọc thêm »

VNTB- Lấy rùa làm biểu tượng cho thủ đô: Nên hay không?

Đào Đức Thông (VNTB) – Hà Nội không thể lấy Rùa làm biểu tượng của nước Việt Nam được. Chúng ta có  xác rùa trưng bày ở đền Ngọc Sơn cũng đã... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: