Tag: đạo tin lành

VNTB – Chuyện bên lề về Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ  thăm một số tổ chức tôn giáo tại Việt Nam

- 05.10.2022 4:31

  An Thư   (VNTB) - Phái đoàn Phòng Tự Do Tôn Giáo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đến thăm Văn Phòng Giáo Hội PGVNTN, ... Đọc thêm

VNTB – Hồ sơ ngăn cấm giảng đạo Tin Lành của UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

VNTB – Hồ sơ ngăn cấm giảng đạo Tin Lành của UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 24.06.2017 1:09

Hoàng Lan Mộc Châu (VNTB) Ngày 13 tháng 6 . 2017 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã viện dẫn một ... Đọc thêm