Tag: đất hiếm

VNTB – Trung Quốc ‘dòm ngó’ mỏ đất hiếm Việt Nam

- 02.12.2023 9:13

Khánh An dịch  (VNTB) - Tuyến đường sắt trong dự án được nâng cấp sẽ đi qua khu vực có trữ lượng đất hiếm lớn ... Đọc thêm

VNTB – Nằm Chờ Sung Rụng

- 29.10.2023 7:07

  Nguyễn Xuân Nghĩa    (VNTB) - Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn, nằm sát nách Trung Quốc, là đối tượng trong mục ... Đọc thêm

VNTB – Động cơ đòi chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển sâu trên Biển Đông

- 09.05.2021 7:45

Khánh An dịch    (VNTB) - Dưới đáy vùng nước tranh chấp là nguồn cung cấp đất hiếm rất quan trọng đối với tham vọng ... Đọc thêm