VNTB – Biếm họa : Đầy tớ nhân dân

Trần Thế Kỷ   đọc thêm »

VNTB – Dân có quyền đuổi những công bộc hư hỏng, nhưng đó là dân nào?

Minh Thúy (VNTB) – Ngợi ca về Tư tưởng Hồ Chí Minh, người ta hay rao giảng về nhiều huấn thị được cho là hết sức dân chủ của ông... đọc thêm »

VNTB – Chúc Tết đày tớ

Hiền Lương (VNTB) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên về nâng cao ý thức “Đảng là người đày tớ của... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: