Tag: ĐCSVN

VNTB – Một Cái Lờ & Hai Vị Luật Sư 

- 04.10.2022 5:26

S.T. T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) - “Đi trên đường phố thủ đô Hà Nội, ông ta luôn nghe thấy nhiều người dân chào ... Đọc thêm

VNTB – Những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Chế độ Cộng sản Việt Nam

- 17.09.2022 2:35

Vũ Ngọc Yên   (VNTB) - Chất keo gắn bó, đoàn  kết nội bộ Đảng chỉ  là Quyền và Tiền.    Đảng CSVN không mạnh ... Đọc thêm

VNTB – Thật đáng buồn cho đảng!

- 21.08.2022 7:51

    Người Tân Định   (VNTB) - Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn ... Đọc thêm

VNTB – Nội bộ ĐCSVN có thật sự đoàn kết?

- 08.08.2022 6:27

Hạo Nhiên   (VNTB) - Lúc này ĐCSVN đang trong tình trạng chia rẽ, phân tán lớn nhất từ trước đến nay   Đoàn kết ... Đọc thêm

VNTB – Điều 4, Hiến pháp 2013: đảng tự lấy đá ghè chân mình?

- 07.08.2022 6:28

Định Tường   (VNTB) - “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát ... Đọc thêm

VNTB – Đàn áp truyền thông, chống diễn tiến hoà bình

- 20.07.2022 8:07

  Quang Nguyên   (VNTB) - Việt Nam đang phải chật vật chống diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa trong quần chúng   Chính ... Đọc thêm

VNTB – Chiến lược đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam (*)

- 12.07.2022 7:42

  LM Trần Xuân Tâm   (VNTB) - ĐCSVN điều khiển những nới lỏng và cho phép này sao để Đảng vẫn có thể dùng ... Đọc thêm

VNTB – Một nhóm “diễn biến hoà bìnhh” không thể xếp loại (*)

- 12.07.2022 7:02

  Người Tân Định   (VNTB) - Họ ra đi chỉ để mong được sống như những người bình thường trong xã hội tự do ... Đọc thêm

VNTB – Vì sợ nên phải chống “diễn biến hoà bình”

- 10.07.2022 6:06

Người Tân Định (VNTB) - Người dân tự diễn biến vì hiểu ra sự thật thì đảng càng thù ghét diễn biến hoà bình   ... Đọc thêm

VNTB – Tại sao Đảng muốn thò tay vào các công ty tư nhân

- 02.06.2022 11:39

Ngọc  Vân   (VNTB) -  Có lẽ, bây giờ đảng muốn có kiểm soát dù không nắm quyền sở hữu, bằng việc đưa các chi ... Đọc thêm

VNTB – Đảng kêu gọi tự chỉ trích, sao lại nổi đóa khi bị người dân ý kiến?

- 23.05.2022 2:32

Thới Bình   (VNTB) - Trên thực tế là gần như bất kỳ tiếng nói phản biện mang tính bất đồng chính kiến nào, sớm ... Đọc thêm