Tag: đèn giao thông

VNTB – Đề nghị không cho rẽ trái khi đèn xanh

- 09.07.2024 5:36

Ngọc Linh Lan (VNTB) - Cứ đèn xanh là người dân tự quẹo trái mà không chờ tín hiệu đèn quẹo trái riêng   Tình ... Đọc thêm

VNTB – Cái cần là ý thức người dân

- 08.07.2024 6:20

Thiên Thư   (VNTB) - Bộ đếm giây không ảnh hưởng gì đến ý thức của người tham gia giao thông   Theo bài viết: ... Đọc thêm

VNTB – Có chắc bỏ đếm giây đèn giao thông là ổn?

- 07.07.2024 5:16

Diệp Chi   (VNTB) - Có những chốt đèn giao thông không có đếm giây, vẫn có người băng qua, bất chấp tất cả   ... Đọc thêm

VNTB – Kế sách tháo kẹt xe cho Đà Lạt: đã có từ lâu!

- 21.04.2021 1:39

Giờ thì Đà Lạt đã quá đông vui, ồn ào, và cái thứ “đặc sản” của Sài Gòn là kẹt xe, đã thi thoảng hiện ... Đọc thêm