Tag: dép râu

VNTB – Dép Râu

- 23.07.2022 7:31

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) - Những chiếc dép cao su thì hẳn vẫn còn nguyên, và còn nhiều lắm...   Thỉnh thoảng, tôi ... Đọc thêm