Tag: điểm ưu tiên

VNTB – Tòa Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách tuyển sinh có yếu tố chủng tộc

- 01.07.2023 12:51

Trần Văn Đông   (VNTB) - Yếu tố chủng tộc trong chính sách tuyển sinh bị Toà Tối Mỹ cao phán là vi hiến, nhưng ... Đọc thêm