Tag: Điện mặt trời

VNTB – Thiếu điện, nhưng điện mặt trời áp mái vẫn chưa hòa lưới điện quốc gia

- 24.05.2023 11:41

Thới Bình   (VNTB) - Hiện mới chỉ có cơ chế giá mua điện cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà vận ... Đọc thêm

VNTB – Dự án điện mặt trời tăng đột biến – Nên vui hay buồn?

- 17.03.2021 12:10

Anh Hoàng    (VNTB) - EVN chỉ ngồi không mà hưởng lợi khi có nguồn cung điện chất lượng mà không tốn tiền đầu tư, ... Đọc thêm

VNTB – ‘Điện – nước’ và điện mặt trời

- 22.10.2020 12:43

Trần Tịnh Hiền (VNTB) - Trước đây Điện-Nước (Thuỷ Điện) và Điện Mặt Trời được xem là “năng lượng sạch” hay xanh, thân thiện với môi ... Đọc thêm

Việt Nam Thời Báo