Tag: Điều hành chính phủ

VNTB – Trách nhiệm của Thủ tướng ở đâu?

- 21.07.2020 2:47

 Mai Lan (VNTB) - Trong các bài báo gần đây có dẫn chứng về các phát ngôn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho thấy ... Đọc thêm