Tag "Đỗ Thị Hồng"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới

BPSOS – Thêm một tù nhân lương tâm tôn giáo ra khỏi tù: Bà Đỗ Thị Hồng, tín đồ Ân Đàn Đại Đạo

Trong 2 tháng, 3 tù nhân lương tâm tôn giáo được trả tự do   BPSOS, ngày 21 tháng 11, 2020   Ngày 13 tháng 11 vừa qua, Bà Đỗ