VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: độc tài mềm (Bài 9)*

Đoàn Hưng Quốc (VNTB) – Đã có quyền lực mềm tất phải có độc tài mềm (soft totalitarian). Quyền lực mềm dựa trên sự thuyết phục. Độc tài mềm dựa... đọc thêm »

VNTB – Việt Nam: mô hình kinh tế kiểu mẫu cho Hoa Kỳ và EU?

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Mô hình Việt Nam phỏng theo Trung Quốc tức là kinh tế thị trường nhưng nhà nước toàn trị đặt trọng tâm vào phát... đọc thêm »

VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: tự do báo chí (Bài 8)

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Tiêu chuẩn ngành báo ở Mỹ nay lại là phân biệt tin thật phe ta chống tin giả phe địch, tức là nhà báo... đọc thêm »

VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: các thành phố không người ở Trung Quốc

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Năm 2016 báo chí Tây Phương đăng tải nhiều tin tức về các thành phố tuy mới xây nhưng không người ở Trung Quốc.... đọc thêm »

VNTB – Tối Cao Pháp Viện và  cuộc chiến văn hóa

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) –  Việc Thẩm Phán Ruth Ginsberg qua đời và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với... đọc thêm »

VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: cuộc chiến văn hóa*

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Đối với dân Mỹ dù Dân Chủ hay Cộng Hòa thì cuộc chiến văn hóa (cultural war) giữa hai quan điểm cấp tiến và... đọc thêm »

VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: bước thoái trào của nền dân chủ toàn cầu 

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Một nhận xét đáng kinh ngạc là chỉ trong vòng 4 năm 2015-19 trào lưu dân tộc chủ nghĩa và dân túy cánh hữu đồng... đọc thêm »

VNTB – Nền giáo dục toàn diện (holistic) khai phóng (liberal arts) và Đại Học Mỹ 

  Đoàn Hưng Quốc (VNTB) – Nền giáo dục toàn diện và khai phóng dù hơn hẳn mẫu mực từ chương của Á Đông nhưng khi áp dụng vào thực... đọc thêm »

VNTB – Tính độc đoán của chủ nghĩa tuyệt đối 

Đoàn Hưng Quốc (VNTB)- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chống Trump vì quan ngại độc tài cánh hữu chưa chắc đã bảo vệ tự do dân chủ mà có... đọc thêm »

VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: Dân Chủ Xã Hội và Xã Hội Chủ Nghĩa

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Sau khi Liên Bang Xô Viết phá sản thì Đặng Tiểu Bình lập luận mèo trắng mèo đen cũng đều bắt chuột, đảng Cộng... đọc thêm »
Kinh tế toàn cầu

VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: tại sao Mác vẫn chưa chết?

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Tư tưởng Mác phá sản. Chủ nghĩa Mác bị chôn vùi trong đám tro tàn lịch sử. Vậy mà Mác đang đội mồ sống... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: