Tag: Đoàn Phương

VNTB – Diệp Dũng có liên quan gì đến Hai Nhựt?

- 17.12.2020 12:36

Đoàn Phương   (VNTB) - Diệp Dũng là doanh nhân người Hoa ở Sài Gòn. Hai Nhựt từng là ‘ông trùm’ về mặt Đảng ở ... Đọc thêm