Tag "độc tài cánh tả"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Tính độc đoán của chủ nghĩa tuyệt đối 

Đoàn Hưng Quốc (VNTB)- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chống Trump vì quan ngại độc tài cánh hữu chưa chắc đã bảo vệ tự do dân chủ mà có