Tag "dứ thảo báo cáo kinh tế"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Nhận thức – loay hoay hoài vẫn chưa ra!

Mỹ Thuận (VNTB) – Từ báo cáo kinh tế Đại hội XII, đến Nghị quyết 11/2011, đến dự thảo báo cáo kinh tế đại hội XIII cho thấy, “nhận thức”