Tag "Đức Nhân"

Back to homepage
Diễn Đàn VNTB

VNTB- Vụ án “Con ruồi”: Hình sự hóa, đẩy người vào tù để chối bỏ trách nhiệm

Đức Nhân (Nha Trang) (VNTB) – Tân Hiệp Phát đã nghiêm trọng hóa để hình sự hóa, kiếm cớ mượn tay công an và pháp luật tống người vào tù,