Tag: EEZ

VNTB – Indonesia và Việt Nam đồng ý về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế sau 12 năm

- 27.12.2022 12:56

  (VNTB) - Tranh chấp vùng đặc quyền kinh tế dẫn đến xung đột về đánh bắt trái phép và cản trở việc thành lập một ... Đọc thêm

VNTB – Các quốc gia đang đoàn kết chống bành trướng Bắc Kinh?

- 21.01.2020 6:18

Diễm My dịch   Vào ngày 28 tháng 1, Bắc Kinh tuyên bố tất cả các vùng đặc quyền kinh tế ven biển (EEZ) là ... Đọc thêm

VNTB – Làm thế nào để Việt Nam vượt mặt Trung Quốc?*

- 06.01.2020 6:44

Nguyên Khang    (VNTB) - Năm 1986, Việt Nam cải cách kinh tế tránh sụp đổ chế độ, và 10 năm tới đây phải tiến ... Đọc thêm