Tag "Facebook Việt Nam"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Việt Nam dọa đóng cửa Facebook vì yêu cầu kiểm duyệt

Khánh An dịch      (VNTB) – Họ lại tìm cách yêu cầu chúng tôi tăng khối lượng bài chúng tôi đang hạn chế ở Việt Nam. Yêu cầu đó đi