Tag: gang thép long sơn

VNTB – Chủ tịch tỉnh Bình Định đang thách thức Thủ tướng Phạm Minh Chính

- 17.03.2023 12:06

Lynn Huỳnh   (VNTB) - "Tỉnh ủng hộ dự án thép, vấn đề còn lại là đánh giá tác động môi trường, môi trường ổn ... Đọc thêm