Tag: Gen Z

VNTB – Đất nước sẽ ra sao với văn hóa “bú liếm” của chúng?

- 28.04.2024 2:20

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Văn hóa kiểu "bú liếm" ấy thể hiện mạnh mẽ nhất ở cấp độ cá nhân, nổi bật ... Đọc thêm

VNTB – Đổ thừa nó dễ hơn

- 24.02.2024 2:08

Út Sài Gòn   (VNTB) - Đổ thừa cho tụi nhỏ nó dễ hơn mà   - Đúng thiệt là mắc cười hết chỗ nói. ... Đọc thêm

VNTB – Thế hệ Gen Z bỏ việc: không cần cúi đầu

- 23.02.2024 3:18

Dân Trần (VNTB) - Đối với tầm nhìn quốc gia, câu chuyện nhảy việc, sẵn sàng tìm kiếm môi trường và thử thách mới của ... Đọc thêm

VNTB – Có đúng như báo nói về các em?

- 28.06.2023 5:06

Út Sài Gòn   (VNTB) - Tuổi trẻ thế hệ bác… Nguyễn Phú Trọng đang “tự chuyển hóa”  tới mức đe dọa cả sự tồn ... Đọc thêm