Tag "Ghế Tổng Bí Thư"

Back to homepage
Chính Trị Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Ông Trần Quốc Vượng ngồi ghế Tổng Bí Thư?

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) – Tại Đại hội Đảng 13, có dự đoán ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu thành Tổng Bí thư.   Ông Trần

Chính Trị COVID-19 Tin mới VNTB

VNTB – Chính thức vào cuộc đua ghế tổng bí thư

Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức