Tag: giáo dục pháp luật

VNTB – Đảng thất bại trong “Giáo dục pháp luật” cho cán bộ, nhân dân

- 19.03.2022 7:03

Hà Nguyên   (VNTB) - Nếu công tác giáo dục pháp luật thực sự mang đến hiệu quả, thì chắc hẳn sẽ rất hạn chế ... Đọc thêm

VNTB – Công đoàn: tổ chức “nửa vời”

- 22.12.2020 3:41

Võ Hàn Lam Có hay không có sự “nửa vời” của tổ chức công đoàn trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao ... Đọc thêm