Tag: góp ý đổi mới

VNTB – Tôi xin góp ý về điện và đảng

- 12.06.2023 3:25

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Chính phủ thực sự đại diện dân sẽ thiết lập một tổ chức phi lợi nhuận để điều ... Đọc thêm

VNTB – Phương pháp Tiếp cận Nền tảng Chung 

- 04.02.2022 6:04

TS  Phạm Đình Bá     (VNTB) -  Tất cả chúng ta đều "thắng cuộc" khi trọng tâm là những gì chúng ta muốn đạt ... Đọc thêm

VNTB – Tưởng tượng, định hình và đam mê

- 28.01.2022 3:45

TS Phạm Đình Bá   Gia Nã Đại, ngày 27, tháng Giêng, 2022 Anh Chị Nam và Vi thân, Bây giờ là chỉ vài ngày ... Đọc thêm

VNTB – Chủ nghĩa Liều-Mạng phản biện chủ nghĩa Mác-Lê 

- 22.12.2021 8:33

TS  Phạm Đình Bá    Góp ý đổi mới tiếng Việt và Anh   Gia Nã Đại, ngày 19 tháng 12 năm 2021 Chị Vi ... Đọc thêm

VNTB – Chủ nghĩa liều-mạng và phản kháng tới cùng

- 12.12.2021 6:12

TS Phạm Đình Bá   Góp ý đổi mới   Gia Nã Đại, ngày 11 tháng 12 năm 2021   Chị Vi và Anh Nam ... Đọc thêm

VNTB – Nối vòng tay lớn trong đại dịch

- 05.08.2021 4:12

TS Phạm Đình Bá   Góp ý đổi mới (VNTB) - Chúng ta cần bảo đảm lương thực và sức khỏe cho mọi người xuyên ... Đọc thêm

VNTB – Đạo đức của ưu tiên tiêm chủng là thế nào?

- 03.08.2021 1:40

TS Phạm Đình Bá   Góp ý đổi mới   (VNTB) - Các nguyên tắc đạo đức là cơ bản để quản lý nguồn cung ... Đọc thêm

VNTB – Họ học như thế nào?

- 20.07.2021 6:34

TS Phạm Đình Bá   Góp ý đổi mới   Bạn tôi bức xúc trong suy nghĩ về giáo dục trên quê hương. Anh ấy ... Đọc thêm

VNTB – Lòng biết ơn

- 18.07.2021 1:03

TS Phạm Đình Bá    Góp ý đổi mới    (VNTB) - Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu một ... Đọc thêm

VNTB – Dân oan và chuyển tiếp

- 15.07.2021 5:06

Ts  Phạm Đình Bá   Góp ý đổi mới   Lịch sử đầy rẫy những ví dụ về các tác nhân nhà nước và tư ... Đọc thêm

VNTB – Nghĩ ngược về dạy và học

- 14.07.2021 5:57

TS  Phạm Đình Bá   (VNTB) - Nghề dạy học là một sứ mệnh và đối tượng của cuộc sống, một kho tàng vượt trội ... Đọc thêm