Tag: GS Nguyễn Đình Cống

VNTB – Thách đố vua tiếng Việt

- 10.04.2024 11:19

  Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Việc sáng tạo không cần đổi mới, nói đổi mới việc sáng tạo là vô nghĩa   Gần ... Đọc thêm

VNTB – Trao đổi với những người bao che cho Karl Marx

- 27.03.2024 10:16

Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Khi phê phán tư bản, Mác chỉ nhìn thấy mặt tối mà vì một lý do nào đó đã ... Đọc thêm

VNTB – Vài lời trao đổi với PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn

- 26.02.2024 1:43

Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Có chỉ ra được nguyên nhân  và người chịu trách nhiệm chính của tiêu cực mới tìm được biện ... Đọc thêm

VNTB – Bình luận vài ý trong bài báo của Tổng bí thư (kỳ 4)

- 17.02.2024 12:20

Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Đáng ra ông phải cho người tim hiểu và đối thoại với họ để tìm chân lý, tìm con ... Đọc thêm

VNTB – Bình luận vài ý trong bài báo của Tổng bí thư (kỳ3)

- 16.02.2024 12:00

Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Đề ra mục tiêu, chỉ tiêu của phát triển kinh tế không phải thuộc kinh tế thị trường mà ... Đọc thêm

VNTB – Bình luận vài ý trong bài báo của Tổng bí thư ( Kỳ 2)

- 14.02.2024 10:50

GS Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Nói ra bên ngoài là khiêm tốn, nhưng bên trong ẩn giấu  sự kiêu ngạo cộng sản mà ... Đọc thêm

VNTB – Bình luận vài ý trong bài báo của Tổng bí thư (kỳ 1)

- 14.02.2024 7:11

  Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Cố đọc kỹ để mong “đãi cát tìm vàng” trong bài báo, nhưng chỉ tìm thấy cái lấp ... Đọc thêm

VNTB – Xin mạnh dạn chen ngang

- 09.02.2024 5:37

Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Ở Việt Nam có một đặc điểm khác với nhiều nước phát triển là toàn bộ nền giáo dục ... Đọc thêm

VNTB – Tát nước theo “mưa của thầy Giản Tư Trung” 

- 05.01.2024 3:43

Nguyễn Đình Cống   Vừa qua tôi theo dõi buổi thuyết trình trên Youtube của thầy Giản Tư Trung với tiêu đề “Thấu hiểu chính ... Đọc thêm

VNTB – Về hội nhập giáo dục quốc tế

- 29.12.2023 4:55

  Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Nghe  ai nói đến dân chủ, tự do, tiến bộ, nhân quyền  thì họ giãy lên như đỉa ... Đọc thêm

VNTB – Tại sao Đảng che giấu nguyên nhân cơ bản của tham nhũng

- 06.12.2023 2:56

  Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Bản chất độc tài chưa đủ để tạo ra tham nhũng mà phải là độc tài của những ... Đọc thêm