Tag "Hai Hong Nguyen"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Tương lai cuộc chiến chống tham nhũng Việt Nam

Khánh An dịch   (VNTB) – “…Đại hội là ‘một cơ hội để sắp xếp và thanh trừng cán bộ’. “   Hai Hong Nguyên, UQ Đảng Cộng sản Việt