Tag "Hiền Lương"

Quay lại trang chủ
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Quyền tín nhiệm chính phủ ở Việt Nam?

Hiền Lương (VNTB) – Ở Việt Nam người dân chỉ được quyền bày tỏ về sự tín nhiệm chính phủ; nếu ai đó muốn nêu lên những bất tín nhiệm,

Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Người Việt thơm thảo

Hiền Lương (VNTB) – Người Việt xưa nay vẫn thơm thảo, luôn sẵn lòng nhường cơm sẻ áo. Người Việt còn sẵn lòng bỏ tiền bạc ra để ‘giải cứu

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Nghe thủ tướng hay tin lời của thứ trưởng y tế?

Hiền Lương (VNTB) – Liên quan vấn đề sức khỏe, ông thứ trưởng y tế là nhà chuyên môn về bệnh truyền nhiễm, nên hiểu rõ cơ chế lây nhiễm

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Việt Nam ngại hậu quả về địa chính trị với Trung Quốc

Hiền Lương (VNTB) – Đâu đó vẫn còn có sự thỏa hiệp ít nhiều để tránh ‘quá phật lòng’ với ‘anh cả đỏ’ Trung Quốc vì tránh chọc giận Bắc

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Thêm củi đốt lò thời dịch cúm Vũ Hán?!

Hiền Lương (VNTB) – Dường như ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn thêm củi vào lò để nhờ sức nóng của ‘củi gộc’ sẽ thui luôn được con virus Vũ

Đối diện Tin mới VNTB

VNTB – Cần khởi tố hình sự đối với nhà sư Thích Trúc Thái Minh

Hiền Lương (VNTB) – Tối mồng Hai Tết, nhà sư Thích Trúc Thái Minh ở chùa Ba Vàng đã tổ chức “Khóa Lễ Tụng Kinh Tu Tập Hồi Hướng Hóa

Đối diện Tin mới VNTB

VNTB – Chúc Tết đày tớ

Hiền Lương (VNTB) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên về nâng cao ý thức “Đảng là người đày tớ của

Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Tết kém vui với người miền Tây

Hiền Vương (VNTB) – Cái tết kém vui của người nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long khi giá cá tra chạm đáy đúng vào những ngày “năm