Tag "hiệp định dẫn độ Việt -Pháp"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới

VNTB – Bà Hồ Thị Kim Thoa có thể bị đưa về nước theo Hiệp định Dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp

Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)   (VNTB) – Bà Hồ Thị Kim Thoa có thể bị bắt khẩn cấp theo Điều 16 của Hiệp định Dẫn độ Việt – Pháp.