Tag "Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới

VNTB – Tương lai nào cho ASEAN?

Bs Nguyễn Đan Quế – Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản (VNTB) – ASEAN cần nương theo cao trào Nhân Bản Hóa Toàn Cầu. Nguyên tắc: Phát triển kinh tế bền

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – RCEP: Khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới ra đời.

Vũ Ngọc Yên (VNTB) – Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện  khu vực (Regional

Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Trung Quốc hả hê với RCEP

Diễm My tổng hợp (VNTB) – Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực – RCEP của 15 quốc gia vùng Đông Nam Á Thái Bình Dương gồm

Kinh tế Tin mới

RFA – 15 nước ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc hậu thuẫn

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc hậu thuẫn với sự tham gia của 15 quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình