Tag: Hồ Chí Minh

VNTB – Thích Chân Quang ỷ là cháu ruột ông Hồ nên muốn làm gì thì làm?!

- 02.06.2024 6:42

Chánh Thành (VNTB) - Ông Thích Chân Quang từng tự nhận mình là cháu kêu ông Hồ là bác ruột. Thích Chân Quang là cháu ... Đọc thêm

VNTB – ‘Bụng bia’ của Thủ tướng Phạm Minh Chính

- 01.05.2024 6:29

Nguyễn Huyền   (VNTB) - Những ngày cuối tháng 4, hình ảnh ‘bụng bia’ của Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát các công trình, ... Đọc thêm

VNTB – Phạm Hồng Sơn viết từ xứ người: Phải Thêm Một Tượng Đài

- 19.10.2023 6:03

Phạm Hồng Sơn   (VNTB) - Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, trải qua nhiều chế độ, chưa thấy ghi nhận ... Đọc thêm

VNTB – Chữ Ngông Kia Cũng Có Ba Bảy Đường 

- 20.05.2023 12:00

Phạm Thành - Bà Đàm Xoè    22.10. 2018   Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn, từng rất ... Đọc thêm

VNTB – “Nước ta là nước dân chủ.”

- 18.04.2023 5:47

  Hạo Nhiên   (VNTB) - "Nước ta là nước dân chủ... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.” - Hồ Chí Minh ... Đọc thêm

VNTB – Hồ Chí Minh có thực là người tài, đức? 

- 22.03.2023 5:52

Chí Thành P.   (VNTB) - Có vợ, con mà nói “tôi không vợ, không con”, là hành vi gian dối, không có đạo đức.   ... Đọc thêm

VNTB – Hội chứng Kiêu Văn Siêu Lãnh Tụ ( Bài 1)

- 15.03.2023 12:36

Phan Nhật Nam   (VNTB) -  Hãy bắn bỏ!  Đấy là số phận hợp lý dành cho những kẻ hèn nhát!     Chào mừng ... Đọc thêm

VNTB – Sự Giả Nhân Giả Nghĩa của Hồ Chí Minh

- 21.02.2023 6:33

  Michael Do   (VNTB) - "Lo trước cái lo của thiên hạ, vui thú sau cái vui của thiên hạ.”   Chính đạo lấy ... Đọc thêm

VNTB – Giải mã bí ẩn sự nghiệp Bác Hồ

- 08.02.2023 12:09

Lê Bá Vận                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh tựa ”Thần long kiến thủ bất kiến vĩ” (rồng thần thấy đầu không ... Đọc thêm

VNTB – Giải mã bí ẩn về thân thế Bác Hồ ( Bài 3)

- 07.02.2023 3:18

Lê Bá Vận     (VNTB) - “Của Caesar hãy trả về cho Caesar”   II) Bí ẩn về thân thế - tầm vóc: HCM ... Đọc thêm

VNTB – Giải mã bí ẩn thân thế Bác Hồ ( phần 2)

- 06.02.2023 1:55

Lê Bá Vận                           (VNTB) - Chủ tịch Hồ Chí Minh tựa ”Thần long kiến thủ bất kiến vĩ” (rồng thần thấy đầu không thấy ... Đọc thêm