Tag "hồ sơ thuế"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Hồ Sơ Thuế của Trump: Kinh doanh lỗ và tránh thuế nhiều năm (phần 1)

Khánh An dịch (VNTB) ) – Tờ New York Times đã thu thập thông tin về thuế của TT Donald Trump tron hơn hai thập kỷ, cho thấy những cơ